60 x 72 in | 152 x 183 cm - Acrylic on Canvas #1
60 x 60 in | 152 x 152 cm - Acrylic on Canvas #2
60 x 60 in | 152 x 152 cm - Acrylic on Canvas #3
60 x 60 in | 152 x 152 cm - Acrylic on Canvas #4
60 x 60 in | 152 x 152 cm - Acrylic on Canvas #6
60 x 60 in | 152 x 152 cm - Acrylic on Canvas #7
'Still Life with Airplane, Skull & Lilies - Grey' 60 x 60 in | 152 x 152 cm - Acrylic on Canvas
'Still Life with Airplane, Skull & Lilies - White' 60 x 60 in | 152 x 152 cm - Acrylic on Canvas
Almost Black